Contact opnemen huur een huis

Expat in Nederland

Een expat (expatriate) is een werknemer die tijdelijk wordt uitgezonden naar een ander land om daar werkzaamheden te verrichten voor zijn/haar werkgever. In de overeenkomst tussen werkgever en werknemer wordt vaak de duur van het verblijf in het buitenland genoemd, hoewel er ook wel eens sprake is van alleen een minimale of maximale duur.

Een expat krijgt te maken met een hele andere manier van leven dan gewend in het land van herkomst. Dit vergt niet alleen veel aanpassingsvermogen van de expat, maar ook van eventuele gezinsleden.

Procedure

Wanneer een expat naar het buitenland verhuist voor langere periode zijn er verschillende (financiële) zaken die geregeld moeten worden.

Afhankelijk van het land van herkomst kunnen werk- en woonvergunningen nodig zijn en moet er een visum worden aangevraagd. Daarnaast moet men zich registreren bij het gemeentehuis met gegevens van het nieuwe adres en gegevens van de belastingdienst. Hierdoor krijgt de desbetreffende persoon beschikking over een Burger Service Nummer (BSN) waarmee onder andere verzekeringen kunnen worden aangevraagd.

Op deze website vindt u meer informatie en tips voor expats in Nederland