Contact opnemen huur een huis

Verblijfsvergunning

Een verblijfsvergunning moet worden aangevraagd wanneer een persoon langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven. Om Nederland in te mogen reizen voor een verblijf langer dan drie maand, is een MVV* nodig. Met deze MVV kan vervolgens een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Er gelden een aantal algemene voorwaarden voordat de MVV mag worden aangevraagd:

Documenten die een werknemer in ieder geval nodig heeft zijn:

Vaak moeten zulke documenten nog worden gelegaliseerd zodat ze geldig worden verklaard in Nederland. Dit legaliseren kan veel tijd in beslag nemen. Zorg er daarom voor dat dit op tijd wordt gedaan in het land van herkomst. Deze documenten moeten zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Wanneer dit niet het geval is, kunnen deze worden vertaald door een vertaler die door de rechtbank is beëdigd.

Aanvraag MVV

Een aanvraag voor een MVV dient de werknemer te doen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van herkomst of bestendig verblijf. Pas na afgifte van de MVV kan de werknemer naar Nederland komen. Wanneer de leges zijn betaald die nodig zijn voor het aanvragen van een MVV, wordt de MVV in het paspoort van de werknemer geplakt. Deze MVV is vervolgens 6 maanden geldig. Binnen deze 6 maanden moet de werknemer Nederland inreizen.

Verblijfsvergunning

Als de werknemer langer dan drie maanden in Nederland wil verblijven, moet de werknemer binnen drie dagen na aankomst een aanvraag voor verblijfsvergunning indienen. Dit kan de betreffende persoon doen bij het IND-loket in zijn regio. Als de werknemer een aanvraag heeft ingediend krijgt hij een sticker in zijn paspoort waarmee hij kan aantonen dat hij/zij legaal in Nederland is terwijl hij/zij wacht op de beslissing op de aanvraag. Op deze sticker staat ook of de werknemer al mag werken, in afwachting op de beslissing. Wanneer er gezinsleden meereizen met de werknemer, moeten deze tevens een verblijfsvergunning aanvragen.

Leges

De leges die moeten worden betaald voor de verblijfsvergunning worden betaald per eenmalige incasso. Wanneer de verklaring wordt ondertekend gaat de werknemer ermee akkoord de leges per eenmalige incasso te betalen. Bij elke aanvraag wordt een incasso-formulier ondertekend. De leges voor de aanvraag voor een verblijfsvergunning worden geïnd wanneer de aanvraag door de werkgever is ingediend.

* Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland hebben geen MVV nodig.