Contact opnemen huur een huis

Partners en familie

Tijdens het verblijf in Nederland kan het wenselijk zijn familieleden mee te nemen naar Nederland. Deze familieleden hebben tevens een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) en/of een verblijfsvergunning nodig. Voordat ze verhuizen naar Nederland, is het verstandig dat de juiste procedure heeft plaatsgevonden. Net als bij de werknemer, gelden ook voor de familieleden verschillende voorwaarden als het gaat om het aanvragen van een MVV, visum en/of verblijfsvergunning. Wanneer de werknemers lid zijn van de EU, gelden er andere voorwaarden en regels dan hieronder vermeld. Kijk hiervoor op de website van het IND (Immigratie- en naturalisatiedienst).

Voor personen buiten de EU gelden over het algemeen de volgende regels:

Wanneer het kind wil of moet leven bij zijn ouder(s) in Nederland, moet het aan de volgende voorwaarden voldoen:

De ouder (of beiden) moeten voldoende inkomen hebben in Nederland om het kind te kunnen onderhouden.

Wanneer het kind ouder is dan 18 moet het aan de volgende voorwaarden voldoen:

Kijk voor meer informatie over voorwaarden voor familieleden op de website van het IND.